Vjenčanja

„Čitava vještina u braku je umjeti prijeći iz ljubavi u prijateljstvo, ne žrtvujući pri tome ljubav.“

Andre Maurios