Jožica Frkanec Štefko

“Srednju školu za fotografa završila sam 1994. godine, a 1999. sam stekla zvanje majstor fotograf. No, kako za privatno poslovanje nije dovoljno znati samo posao kojim se želiš baviti i koji, uostalom, voliš – paralelno sam završila i srednju ekonomsku školu te i u tom smjeru nastavila svoju naobrazbu. Godine 2009. stekla sam naziv bacc. oec. na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću. Svoje obrazovanje sam nastavila i 2015. stekla sam naziv stručna specijalistica Projektnog menadžmenta.